Stadnamn i norske polarområde

Avansert

Status: Alle (23188) | Godkjende (10257)

Om placenames.npolar.no

I Noreg har Norsk Polarinstitutt det offisielle ansvaret for å fastsette og registrere stadnamn i polarområda.


I 2011 blei alle norske stadnamn, frå nord (17850) og sør (5338), for første gong samla på http://stadnamn.npolar.no.


Ein eigen namnekomité godkjenner eller avviser alle nye stadnamn, sjå saksarkivet.